Komunikat

Komunikat

KOMUNIKAT

Kapituła Konkursu Teatralnej Nagrody Muzycznej imienia Jana Kiepury informuje o odrzuceniu zgłoszeń do Konkursu dokonanych przez Akademię Teatralną imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz o unieważnieniu nominacji z powodu nie spełniania przez podmiot zgłaszający wymogów o charakterze formalno prawnym do udziału w Konkursie.

 

UZASADNIENIE


Zgodnie z postanowieniami §3 ust.1 Regulaminu Konkursu Teatralnej Nagrody Muzycznej wprowadzonego Zarz
ądzeniem nr 1/2018 Dyrektora Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 r. określającego Zasady uczestnictwa w Konkursie poprzez obligatoryjny wymóg, iż uczestnikami Konkursu mogą być teatry publiczne, działające na terenie Polski posiadające w repertuarze wydarzenia muzyczne, oraz w oparciu o art. 8 i 9 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25.10.1991. (tekst jednolity z 5 kwietnia 2017r. (Dz.U z 2017r. poz. 862), określające kryteria prawne dla teatrów o charakterze publicznym (państwowe i samorządowe), zgłoszenia do Konkursu dokonane przez Akademię Teatralną imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie nie spełniały wymogów opisanych w powyższych normach prawnych.

11 lipca 2018
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter