Inne

Monitoring Kino Praha

Na terenie Kina Praha (Warszawa, ul. Jagiellońska 26) wprowadzony jest monitoring wizyjny. Monitoring obejmuje: punkt kasowy – parter, hol – parter, punkt kawowy (2 urządzenia rejestrujące) – kondygnacja 1, wyjście ewakuacyjne – kondygnacja 1, klatka schodowa – kondygnacja 2. Monitoring nie obejmuje miejsc innych niż wskazane w ust. 2. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Kina Praha oraz pracowników zatrudnionych w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury. Obszar objęty monitoringiem jest oznakowany tablicami ,,Obiekt monitorowany’’. Monitoring wizyjny jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę. Rejestracji podlega wyłącznie obraz. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w…

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter