Teatralne Nagrody Muzyczne im. Jana Kiepury

Teatralne Nagrody Muzyczne im. Jana Kiepury

Teatralne Nagrody Muzyczne imienia Jana Kiepury przyznawane są od 2007 roku przez Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury. Początkowo nagrody były przyznawane w 10 kategoriach, aktualnie kategorii jest 18. Przedmiotem Konkursu jest prezentowanie twórczości polskich publicznych teatrów muzycznych oraz polskich publicznych teatrów posiadających w repertuarze wydarzenia muzyczne i honorowanie najlepszych spośród zgłoszonych za wyróżniające je osiągnięcia. Zgłoszonym do konkursu może zostać każdy artysta, wykonawca, twórca zgłoszony przez dyrektora jednego z wyżej wymienionych teatrów.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. Pierwszy etap Konkursu polega na przesłuchaniu, obejrzeniu i ocenie nadesłanych Materiałów Pokazowych dotyczących Zgłoszonych przez gremium Kapituły Konkursu oraz zakwalifikowaniu Nominowanych do drugiego etapu Konkursu. O wyniku eliminacji uczestnicy zostają poinformowani drogą elektroniczną, oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie mteatr.pl.
  2. Drugi etap Konkursu polega na wyłonieniu Laureatów spośród osób Nominowanych.

Statuetka

Statuetka jest wzorowana na postaci Jana Kiepury

Więcej na temat historii Teatralnych Nagród Muzycznym imienia Jana Kiepury znajdą Państwo w specjalnie utworzonym wpisie w Wikipedii

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter