Główny Specjalista w Dziale Finansów i Księgowości

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko:

Główny Specjalista w Dziale Finansów i Księgowości

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Goplańska 42

 

Zakres zadań:

 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z zakresu umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych, deklaracji i sprawozdań w obszarze wynagrodzeń do ZUS, US i GUS;
 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych;
 • Bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgowych;
 • Bieżąca obsługa i przygotowywanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w obszarze naliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości, prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, zasiłków oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Znajomość obsługi programów: Płatnik, RAKS;
 • Sprawne posługiwanie się pakietem MS Office;
 • Umiejętność planowania oraz organizacji pracy;
 • Dobra organizacja pracy, zdolności interpersonalne, samodzielność i systematyczność;
 • Doświadczenie w instytucjach kultury będzie dodatkowym atutem.

 

ZGŁOSZENIA

CV należy przesyłać na adres biuro@mteatr.pl z dopiskiem: „Rekrutacja Dział Finansów i Księgowości” do dnia  22 listopada 2019 r.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacyjnego na stanowisko Główny Specjalista w Dziale Finansów i Księgowości, ogłoszonego w dniu 8 listopada 2019 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/poinformowany
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjna dot. Administratora Danych Osobowych 

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną trwale zniszczone w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 8. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 10. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c RODO.
9 listopada 2019
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter