Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń TNM 2018

Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń TNM 2018

W związku z dużym zainteresowaniem tegoroczną edycją Konkursu Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury zdecydowałam o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń w trybie § 8 ust. 7 Regulaminu Konkursu do dn.23 marca 2018 r. Zmianie ulegają zatem § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 3 oraz Regulaminu, które przyjmują brzmienie, odpowiednio:

  • 3 ust. 2: Karty Zgłoszeń do udziału w Konkursie należy składać Mazowieckiemu Teatrowi Muzycznemu imienia Jana Kiepury w Warszawie w terminie do dnia 23 marca 2018 roku w drodze poczty elektronicznej na adres: biuro@mteatr.pl oraz w formie pisemnej w drodze poczty tradycyjnej poprzez przesłanie zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs” na adres Organizatora Konkursu: Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie 02-954 Warszawa,
    ul. Goplańska 42. Przy wysyłce w drodze poczty tradycyjnej liczy się data wpływu przesyłki do Organizatora Konkursu.”

 

  • 4 ust. 3: „Zgłoszeń do Nagród w kategoriach wymienionych w par. 4 ust. 2 pkt. I – XVIII dokonują dyrektorzy polskich publicznych teatrów do dnia 23 marca 2018 r. wraz z uzasadnieniem merytorycznym na piśmie oraz dołączonymi Materiałami Pokazowymi DVD lub na innych nośnikach wskazanych w par. 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu, dotyczących osiągnięć artystycznych osób zgłoszonych.”

 

Tekst jednolity Regulaminu po zmianach, wraz ze zaktualizowanym harmonogramem Konkursu stanowią załączniki
do niniejszego pisma.

Iwona Wujastyk
Przewodnicząca Kapituły
Teatralnych Nagród Muzycznych
im. Jana Kiepury

14 marca 2018
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter